Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

Edukacije

Aktualne edukacije

  1. Godišnji sastanak HDED HLZ, Biograd, 19-21.10.2018. TERMIN ODRŽAVANJA: 19.10.2018. 14:00 - 21.10.2018. 14:00

Arhiva edukacija

  1. Simpozij HDED HLZ, Poreč, 11-12.5.2018. TERMIN ODRŽAVANJA: 11.05.2018. 15:00 - 12.05.2018. 14:00
  2. Radionice: 'Endokrinološki bolesnik u ordinaciji obiteljske medicine' i 'Pristup upalnim artropatijama' TERMIN ODRŽAVANJA: 23.04.2018. 15:00 - 23.04.2018. 19:00
  3. Postgraduate Training Course 'Clinical Endocrinology' March 23-24, 2018 TERMIN ODRŽAVANJA: 23.03.2018. 10:00 - 24.03.2018. 14:00
  4. Postgraduate Training Course 'Clinical Endocrinology' March 17-18, 2017 TERMIN ODRŽAVANJA: 17.03.2017. 09:00 - 18.03.2017. 16:00
  5. 18th ESE Postgraduate Trianing Course on Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Opatija, 25-28 February 2016 TERMIN ODRŽAVANJA: 25.02.2016. 09:00 - 28.02.2016. 15:00