Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

Edukacije

Aktualne edukacije

  1. Postgraduate Training Course 'Clinical Endocrinology' March 23-24, 2018 TERMIN ODRŽAVANJA: 23.03.2018. 10:00 - 24.03.2018. 14:00

Arhiva edukacija

  1. 1. Kongres Hrvatskog društva kliničkih endokrinologa i dijabetologa TERMIN ODRŽAVANJA: 02.10.2015. 08:00 - 04.10.2015. 16:00
  2. Simpozij: Nefunkcionalni ekspanzivni procesi selarne regije TERMIN ODRŽAVANJA: 12.06.2015. 10:00 - 12.06.2015. 16:00
  3. Prvi simpozij Hrvatskog društva kliničkih endokrinologa i dijabetologa TERMIN ODRŽAVANJA: 29.05.2015. 16:00 - 30.05.2015. 16:00
  4. Tečaj obnove znanja: 'Endokrinološki bolesnik u ordinaciji obiteljske medicine' TERMIN ODRŽAVANJA: 13.05.2015. 09:00 - 13.05.2015. 12:00
  5. Postgraduate Training Course 'Clinical Endocrinology' March 27-28, 2015 TERMIN ODRŽAVANJA: 27.03.2015. 10:00 - 28.03.2015. 17:00